Ny FJKM Ampahibato Firaisana dia mpikambana ao amin'ny Synodam-Paritany Antananarivo Atsimo SPAA 11, miasa eo anivon'ny Faritra Ambohipotsy sy ny Lohavolana Alasora.

Rafitra sy Birao eo amin'ny Fitandremana sy ny Sampana


Mpitandrina

RAMANOELINA Nivoarifara

Biraom-piangonana

Ireo solon-tenan'ny Fitandremana any amin'ny Komity Lehibe


Fikambanan'ny Diakona sy Loholona

Ireo loholona
 • Razafindramavo Christine
 • Ravelonantoandro Elisabeth
 • Ralimalala Jeannette
 • Razanadrasoa Berthine
 • Razaoarisoa Bebe Joséphine
 • Razanajaona Louisette
 • Raveloharimalala Martine
 • Razanakoto Pierre
 • Rakotoarivelo Joseph
 • Andriamparantsoa Daniel
Ireo birao

 

Ireo mpikambana hafa
Diakona lehilahy :
 • Rakotonandrasana Bernard
 • Ratsimandresy Heriniaina
 • Randimbisoa Mahefa Vonjiniaina
 • Ramarolahy Alexandre
 • Rajoarisoa Jaona Mamy
 • Ramparany Andomanana
 • Rakotondratsima Fanomezantsoa
 • Rakotondratsima Tantely
Ireo Diakona vehivavy:
 • Raharisoa Louise
 • Rakotobe Lalatiana Samuelle
 • Razafindrazaka Harijaona Odette
 • Rasoarimalala Lydia Charline
 • Randriamananjara Mamisoa
 • Ravaoarisoa Fanja Lalao Lys
 • Ranoelimalala Vero Hanitra
 • Razafindratsima Fanjaniaina
 • Rasoavololoniaina Christine
 • Raharimalala Henriette
 • Razafiarimanana Sahondra
 

Sekoly Alahady

Sampana Fifohazana

Vondrona Fototra Laika

Dorkasy

Sampana Tanora Kristiana

Vokovoko Manga / Rantsana Fanantenana

Sampana Lehilahy Kristiana

Mpandini-bola

Lohavolana Alasora

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki