Jesoa tsy miova Hebreo 13:8

Taom-baovao, taona fiovana.
Faran'ny taona: fotoana faminavinana izay fiovana amin'ny taona vaovao.
Izao rehetra izao mety miova, fa i Jesoa Kristy no tsy miova.

Hira:
Namanao mety miova
Havanao mety miova
Mamitaka anao izao tontolo izao
Fa Jesoa tsy miova

Dadanao mety miova
Mamanao mety miova
Mamitaka anao izao tontolo izao
Fa Jesoa tsy miova

Zokinao mety miova
Zandrinao mety miova
Mamitaka anao izao tontolo izao
Fa Jesoa tsy miova

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki